web analytics
  • contact@apminterim.nl

Category ArchiveGeen categorie

Aantal eenpersoonsbedrijven sterk gegroeid

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal eenpersoonsbedrijven de afgelopen tien jaar sterk gestegen is. Vooral in de vier grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was de stijging explosief te noemen: het aantal eenpersoonsbedrijven is in deze steden de afgelopen tien jaar verdubbeld. Ter vergelijking: in de rest van Nederland bedroeg het groeipercentage 79%. De eenpersoonsbedrijven zijn praktisch eigenhandig verantwoordelijk voor de groei van bedrijfsvestigingen in Nederland. Het aantal bedrijven met meer dan een werknemer daalde namelijk in de afgelopen tien jaar met 3%.

De vijf populairste eenpersoonsbedrijfstakken zijn: eenpersoonsorganisatieadviesbureaus, financiële holdings, algemene bouwbedrijven, industriële ontwerpbureaus en webwinkels. Zij waren verantwoordelijk voor respectievelijk 13.400, 6.500, 5.800, 4.900 en 4.300 nieuwe eenpersoonsbedrijven. Het aantal eenpersoonswebwinkels is procentueel dan wel weer het hardst gestegen: hier was sprake van een verzevenvoudiging. Deze stijging van eenpersoonsbedrijven blijkt ook goed te zijn voor de Nederlandse economie: de recente banenstijging in Nederland hangt direct samen met het toenemende aantal eenpersoonsbedrijven.

Meer banen, vacatures én werkenden in het derde kwartaal

Uit het recent gepubliceerde Kwartaalbericht arbeidsmarkt van het CBS blijkt dat de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 verder is aangetrokken. Het CBS formuleert het als volgt: “voor elke vacature waren er twee werklozen”. Het totaal aantal banen is over het gehele kwartaal toegenomen met 51.000, wat een nieuw record is voor Nederlandse begrippen. Er waren gemiddeld 10.200.000 banen in het gehele derde kwartaal. Hieronder werden zowel banen in loondienst als zelfstandigen meegerekend, alsmede vol- en deeltijdbanen. Vooral het aantal banen in loondienst is toegenomen met 49.000, wat ook een recordaantal oplevert: 8.142.000.

Het aantal openstaande vacatures is ook toegenomen, er stonden aan het einde van het derde kwartaal namelijk 213.000 vacatures open. Desondanks is de werkloosheid in het derde kwartaal gedaald. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg het aantal werklozen 428.000. Dit is 4,7% van de gehele beroepsbevolking. Er was in het derde kwartaal wel nog steeds sprake van een flink onbenut arbeidspotentieel. Dit waren in totaal 1.300.000 mensen. Hieronder vielen naast de werklozen, ook 263.000 mensen die wel beschikbaar waren voor werk, maar niet op zoek waren naar werk. Ook waren er 162.000 mensen die niet beschikbaar waren, maar wel op zoek waren naar werk. Als laatste waren er ook nog 445.000 parttimemedewerkers die meer uren wilden gaan werken.

Aantal failliete bedrijven stijgt in oktober

Het CBS heeft onlangs de faillissementscijfers van oktober bekend gemaakt. In oktober zijn er meer bedrijven, 20 om precies te zijn, failliet verklaard dan in de maand ervoor. Er is echter geen reden voor paniek. De algehele trend is nog steeds dalend, gerekend vanaf het record in mei 2013. Het laagste aantal faillissementen werd geregistreerd in augustus. Sindsdien is dit aantal weer licht stijgend, maar het is nog niet mogelijk zeggen of de trend verandert of dat er sprake is van een normale conjunctuurbeweging.

Als er gekeken wordt naar de verdeling van het aantal faillissementen in oktober over de verschillende bedrijfstakken, komen hier interessante cijfers uit. Zo blijkt de handel het grootste aantal faillissementen voor haar rekening te nemen: 56 van de in totaal 288 failliet verklaarde bedrijven in oktober vielen in deze bedrijfstak. Hierna volgden financiële instellingen en de specialistische zakelijke dienstverlening, met respectievelijk 42 en 38 faillissementen. De drie bedrijfstakken met de minste faillissementsverklaringen waren de gezondheids- en welzijnszorg, verhuur en cultuur, sport en recreatie. Zij waren verantwoordelijk voor respectievelijk 11, 7 en twee faillissementen.