web analytics
  • contact@apminterim.nl

Aantal failliete bedrijven stijgt in oktober

Aantal failliete bedrijven stijgt in oktober

Het CBS heeft onlangs de faillissementscijfers van oktober bekend gemaakt. In oktober zijn er meer bedrijven, 20 om precies te zijn, failliet verklaard dan in de maand ervoor. Er is echter geen reden voor paniek. De algehele trend is nog steeds dalend, gerekend vanaf het record in mei 2013. Het laagste aantal faillissementen werd geregistreerd in augustus. Sindsdien is dit aantal weer licht stijgend, maar het is nog niet mogelijk zeggen of de trend verandert of dat er sprake is van een normale conjunctuurbeweging.

Als er gekeken wordt naar de verdeling van het aantal faillissementen in oktober over de verschillende bedrijfstakken, komen hier interessante cijfers uit. Zo blijkt de handel het grootste aantal faillissementen voor haar rekening te nemen: 56 van de in totaal 288 failliet verklaarde bedrijven in oktober vielen in deze bedrijfstak. Hierna volgden financiële instellingen en de specialistische zakelijke dienstverlening, met respectievelijk 42 en 38 faillissementen. De drie bedrijfstakken met de minste faillissementsverklaringen waren de gezondheids- en welzijnszorg, verhuur en cultuur, sport en recreatie. Zij waren verantwoordelijk voor respectievelijk 11, 7 en twee faillissementen.

admin

Laat je bericht achter